Tietosuojaseloste

Tämä on LKV vaisto Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

LKV vaisto Oy
2030808-8
Kauppatie 52
62200 Kauhava

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Veikko Kustula
050 378 4886
veikko.kustula@vaisto.com

Rekisterin nimi

LKV vaisto Oy:n:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
Nimi
Henkilötunnus
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Asiointikieli

Henkilötunnusta tarvitaan lisäksi verkkotunnusten rekisteröintiin yksityishenkilölle.

Kohteisiin liittyvät tiedot:
Välityssäädännön mukaiset tiedot kohteista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot
Kiinteistötietojärjestelmä
Väestörekisteri
Alma Media Tietopalvelut
Taloyhtiöiden isännöitsijän toimittamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kohteiden tietoja luovutetaan Välityslain mukaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä, verkkotunnusten hallinnointia ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden
säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Henkilötietoja käsittelevät vain LKV vaisto Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat LKV vaisto Oy:n palveluksessa. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Nämä toimenpiteet tulee ensisijaisesti tehdä asiakassivuilla, jossa voi tietoja tarkastella ja muuttaa.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
Markkinointirekisteriin kerätään yhteistietoja myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Asiakasrekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Kauhavalla 16.5.2018