Veikko Kustula läpäisi AKA/KHK-kokeen

AKA/KHK-kiinteistöarvioija

Kiinteistöarvioinnin auktorisointikoe (AKA-koe) sekä Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan (KHK) koe järjestettiin 29.8.2020. Kokeeseen osallistui yhteensä 39 kokelasta.Kiinteistönarviointilautakunnan auktorisointijaosto hyväksyi 17 koesuoritusta.

Veikko Kustula osallistui kokeeseen ensimmäistä kertaa ja hän läpäisi kokeen AKA/KHK-yleisauktorisointikokeen.

Auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija.
AKA-arvioijasta on apua, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. AKA määrittää toimeksiannon perusteella kiinteistön arvon ja laatii kirjallisen arviolausunnon.

AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija KHK on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.