Valituttaako …?

pl21

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu tai että viranomaisen tekemä päätös on lainvastainen, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus, kunnallis- tai hallintovalitus.

Jotta valituksella on mahdollisuus menestyä ja tehty päätös kumota, valitus on valmisteltava huolellisesti.

Se ei voi tapahtua muutoin kuin tutustumalla ensin siihen, mitä valituksenalaisessa päätöksessä on esitetty. Sen jälkeen tarkastellaan sitä miten tämä esitetty asettuu sen kanssa mitä Suomen laista ja olemassa olevasta oikeuskäytännöstä on johdettavissa.

Tämän jälkeen laaditaan perusteltu valitus, mikäli valitukselle on selvät perusteet olemassa.

Valituksessa on esitettävä vaatimukset ja niille perusteet.


Soita ja kysy lisää,
tutkitaan onko valitusperustetta ja valitetaan, jos peruste on olemassa.

Veikko Kustula

HTM – Hallintotieteen maisteri
050 378 4886