Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika on lyhentynyt

Uudistus on tullut voimaan tämän joulukuun alussa vuonna 2022

Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun maksu on suoritettu.
Säilytysajan lyhentäminen koskee yleisimpiä luottotietorekisteriin henkilöluottotietoina ja yritysluottotietoina merkittäviä maksuhäiriötietoja.

Yksityishenkilöiden ja yritysten kannattaa huolehtia hyvissä ajoin, että tieto saatavan suorittamisesta on merkitty luottotietorekisteriin.

Velallinen voi itse pyytää luottotietoyritykseltä maksamistiedon merkitsemistä luottotietorekisteriin, mikäli merkintää ei ole poistettu maksuhäiriön ilmoittaja ei ole sitä poistanut. Tällöin maksun suorittamisesta on esitettävä luotettava selvitys.

Ulosottolaitoksen ilmoittamien maksuhäiriötietojen osalta maksamistiedon merkitseminen luottotietorekisteriin edellyttää velalliselta toimenpiteitä. Kun ulosotossa oleva saatava on maksettu, ulosottomies ilmoittaa velallisen pyynnöstä maksusta luottotietoyhtiölle.

Yksityishenkilöt voivat tarvittaessa käyttää tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa selvittääkseen, mitä tietoja heistä on merkitty luottotietorekistereihin. Myös yrityksellä on oikeus saada tietää, mitä tietoja yrityksestä on talletettu.

Lakimuutoksen käytännön vaikutus kohdistuu lähinnä vuokraustoimintaa, jossa luottotietomerkinnät tarkastetaan jokaisen vuokrauksen yhteydessä.

Mikäli haluat tarkistaa omat luottotietosi, tule käymään toimistollamme.
Saat ajantasaisen raportin mukaasi.