Pro bono eli hyväntekeväisyystyö

Notariaattipalvelut

Teen Pro bono-työtä  eli hyväntekeväisyystyötä
varattomien tai muutoin heikossa asemassa olevien hyväksi.

Työtehtävät voivat olla arviointi- tai notariaattipalveluihin liittyviä työtehtäviä.

Esimerkiksi

  • perukirjan, edunvalvontavaltakirjan,  kauppakirjan tai arviointikirjan laadinta varattomalle
  • neuvonantoa maahanmuuttajalle kiinteistön tai asunnon ostoon liittyen.
  • kiinteistöriitojen sovittelua

Älä epäröi kysyä tai käydä toimistollani keskustelemassa tästä mahdollisuudesta.