Peltokiinteistön arvion tilaus

  Tällä lomakkeella voit tilata arviokirjan peltokiinteistöstä. Arvion hinta on 300 € / kiinteistö.

  Pellon hinta-arvio -raportti perustuu tilastolliseen malliin ja Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä saatuihin aikakorjattuihin tietoihin toteutuneista peltokaupoista kohteen lähialueella. Arvio muodostuu samankaltaisten kohteiden mediaanihinnasta. Samankaltaisuutta arvioitaessa huomioidaan kohteiden etäisyys, pinta-ala, tiedot lähiympäristöstä, pellon osuus kiinteistöllä ja kaupan ajankohta. Malli huomio myös maaperän pintakerroksen maalajit sekä peltoa ympäröivien peltoalueiden laajuuden. Tilastollinen malli ei kuitenkaan välttämättä huomioi kaikkia arvioitavan kohteen hintaan vaikuttavia tekijöitä. Hinta-arvion vaihteluväli kertoo mihin kohteen peltomaan hinta asettuu 50 prosentin todennäköisyydellä. Lisäksi raportti sisältää kolmiportaisen luokituksen arvion tarkkuustasosta.

  Arvion tekee auktorisoitu kiinteistön arvioija. Arvio ja lasku toimitetaan tilaajan sähköpostiin.

  Tilaajan nimi:

  Tilaajan osoite

  Tilaajan puhnro
  Tilaajan sähköposti:

  Arvion käyttötarkoitus, esim vakuus, perunkirjoitus, ositus, verotus

  Arvion toimitusaika on viikko. Jos arviolla on kiire, niin ilmoita tässä haluamasi toimitusaika
  Arvion toimitusaika viimeistään:
  Jos arviolle on todella suuri kiire, soita 050 378 4886. Pystymme tarvittaessa toimittamaan jopa tilauspäivänä.

  Arvioitavan kohteen tiedot

  Kiinteistötunnukset:
  Kiinteistön pinta-ala:
  Tilatunnus:
  Omistaja:

  Arvoon vaikuttavat tiedot
  Kirjoita alla olevaan kenttään muut arvoon vaikuttavat tekijät.
  Näitä voivat olla sijaintiin liittyvät tekijät, esimerkiksi tiedot salaojituksista, peltomaan laaadusta tai kiinteistön sijainti liittyvät tekijät.

  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.