Notariaattipalvelut

Notariaatti- eli lainopilliset palvelut.

Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa lainhuudatus- ja kiinnitysasiat, viranomaisille tehtävät hakemukset ja ilmoitukset sekä perhe- ja perintöoikeuden ja omaisuuden hoitoa koskevat toimeksiannot.

Luovutuskirjat

Luovutuskirjoja ovat lahja-, kauppa-, tai vaihtokirjat. Käytännössä luovutuskirjoja laaditaan erillisen toimeksiannon perusteella, jossa luovuttaja ja luovutuksensaaja keskenään ovat sopineet luovutuksen ehdoista

Kauppakirja

Kauppakirja laaditaan irtaimiston tai kiinteistön kaupan yhteydessä. Kauppakirja voidaan tehdä perinteisesti paperilla tai sähköisesti. Laadimme kauppakirjat kohteesta riippumatta. Tarvittaessa meiltä saat myös kaupanvahvistuspalvelun.

Kaupanvahvistus

Mikäli tarvitset kiinteistökauppaasi varten vain kaupanvahvistajan, onnistuu se kauttamme.
Veikko Kustula, Julkinen kaupanvahvistaja puh. 050 378 4886 veikko.kustula@vaisto.com.

Sähköiset eli tietoverkon välityksellä tehtävät kaupat

Sähköiset kaupat kiinteistöjen osalta on jo tehtävissä. Palvelu on yksinkertainen, mutta kauppakirjojen laatiminen vaatii kuitenkin lainsäädännön osaamista kaiken tyyppisten kohteiden osalta.
Tarjoamme palvelua, jossa laadimme kauppakirjan kiinteistöjen osalta myyjän valtuuttamana Maanmittauslaitoksen kiinteistönvaihdantapalvelussa tai osakkeiden osalta DIAS-järjestelmässä.

Lahjakirja

Lahjan antaminen on positiivinen asia, mutta siihen liittyy useita huomioitavia seikkoja. Näistä keskeisimmät ovat veroseuraamukset sekä kiinteistölahjojen osalta lahjakirjan muotovaatimus. Lisäksi tulee huomioida, onko lahja avio-oikeuden alainen tai onko lahja ennakkoperintöä.

Perintö- ja jäämistöoikeuteen liittyvät palvelut

Jäämistöoikeudella ja jäämistösuunnittelulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joita tehdään ennen kuolemaa. Perintöoikeus keskittyy kuoleman jälkeisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Testamentti

Testamentti on asiakirja, jolla voi määrätä omaisuuden jakamisesta kuoleman jälkeen. Testamentti on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen.
Testamenttiin liittyy useita huomioitavia asioita, joista keskeisin on verosuunnittelu.

Jokaisen olisi hyvä miettiä etukäteen Cheekin sanoin ”mitä tänne jää kun mä lähden täältä”. On myös viisasta miettiä, mikä osa omaisuudesta jaetaan jo elinaikana ja mikä osa jää jaettavaksi kuoleman jälkeen.

Hyvin laadittu testamentti selkeyttää perillisten asemaa, vähentää riitoja ja veroseuraamuksia.

Perukirja

Perukirja on tehtävä 3kk kuluessa henkilön kuolemasta. Perukirjaan kirjataan kuolinpesä osakasluettelo ja omaisuusluettelo sekä erilaiset ilmoitukset, joita pesän osakkaat antavat perukirjan laatimisen yhteydessä. Näistä keskisimmät ovat perinnön vastaanottamiseen ja lesken oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Huolellisesti laadittu perukirja vähentää ongelmia pankissa, perinnönjaossa tai verottajan kanssa.

Osituskirja

Avioliitto päättyy avioeroon tai kuolemaan. Lain mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan tasan ja jaosta osituskirja.

Avioehdosta voidaan sopia toisin puolisoiden välisellä sopimuksella eli avioehdolla.

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä varmuuden vuoksi, jotta joku sinulle tuttu ja luotettava henkilö pystyy edustamaan sinua, mikäli sinä et itse enää pysty huolehtimaan taloudellisista tai henkilökohtaisista asioistasi.

Edunvalvontavaltuutus tehdään siis sen varalta, ettet sairauden, onnettomuuden, muistin heikentymisen tai vanhenemisen vuoksi pysty itse huolehtimaan omista asioistasi.

Edunvalvontavaltakirja eli edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jonka avulla voit päättää, kuka hoitaisi sinun asioistasi, jos et jostain syystä siihen enää itse kykenisi. Asiakirja tulee voimaan vain tarvittaessa ja sen avulla voit varmistaa, että valitsemasi läheinen päätyy hoitamaan asioitasi valtion viranomaisen sijasta.