Metsäkiinteistön arvion tilaus

  Tällä lomakkeella voit tilata arviokirjan metsäkiinteistöstä. Arvion hinta on 200 € / kiinteistö.

  Metsän hinta-arvio -raportti antaa arvion kiinteistön metsien metsätaloudellisesta arvosta. Arvio muodostuu summausmenetelmällä kiinteistön puuston, metsämaan maapohjan ja taimikoiden arvon summasta, josta tehdään kokonaisarvon korjaus - 19 %. Puuston osalta pääasialliset tietolähteet ovat Suomen Metsäkeskuksen metsävaratieto ja metsänkäyttöilmoitukset. Tiedon ajantasaisuudessa ja tarkkuustasossa voi esiintyä vaihtelua. Hintatiedot saadaan Luonnonvarakeskuksen alueellisista kantohintatilastoista ja Tapio Oy:n summa-arvotaulukoista.

  Arvion tekee auktorisoitu kiinteistön arvioija. Arvio ja lasku toimitetaan tilaajan sähköpostiin.

  Tilaajan nimi:

  Tilaajan osoite

  Tilaajan puhnro
  Tilaajan sähköposti:

  Arvion käyttötarkoitus, esim vakuus, perunkirjoitus, ositus, verotus

  Arvion toimitusaika on viikko. Jos arviolla on kiire, niin ilmoita tässä haluamasi toimitusaika
  Arvion toimitusaika viimeistään:
  Jos arviolle on todella suuri kiire, soita 050 378 4886. Pystymme tarvittaessa toimittamaan jopa tilauspäivänä.

  Arvioitavan kohteen tiedot

  Kiinteistötunnukset:
  Kiinteistön pinta-ala:
  Omistaja:

  Aikaisemmat hakkuut ja muut arvoon vaikuttavat tiedot
  Kirjoita alla olevaan kenttään viimeisen tehdyt hakkuut ja muut arvoon vaikuttavat tekijät.
  Näitä voivat olla sijaintiin liittyvät tekijät, esimerkiksi kiinteistön sijainti saaressa tai tuulivoimala alueeksi kaavoitetulla alueella.

  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.