AKA / KHK – arviot

Arviolausunnot syntyvät yli 10 vuoden kokemuksella kiinteistövälitys ja -arviointitoiminnasta. Saat laajat AKA- ja KHK-arviolausunnot sekä tarvittaessa suppeammat arviokirjat. Kaikki arviolausunnot syntyvät vankkaan talouden ja kiin­teis­tö­mark­ki­noi­den kokemukseen ja seurantaan perustuen.

Arviointikohteet käsittävät kaiken tyyppisten kiinteistöjen arvioinnin. Arvioimme mm. maatiloja, toimitiloja, teollisuuskiinteistöjä, omakotitaloja, lomakiinteistöjä, matkailukiinteistöjä, erikoiskiinteistöjä, hoivakiinteistöjä sekä maa-aines- ja raakamaa-alueita. Teemme myös arviointeja lunastus- ja maantietoimituksiin liittyen sekä maankäyttösopimuksiin ja kaavoitukseen liittyviä kehittämiskorvausarviointeja.

AKA kiinteistöarvioija on sitoutunut noudattamaan Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä Hyvää Kiinteistöarviointitapa huomioon ottaen myös kansainväliset arviointistandardeja (IVS).

Arviolausunnot laaditaan kansainväliset arviointistandardit (IVS – International Valuation Standards) täyttävinä arviokirjoina. Arviolausunnot täyttävät vaativimmatkin arvioinnin vaatimukset esim. pankeille ja kiin­teis­tö­no­mis­ta­jil­le yksittäisestä yrityksestä aina konsernitason päätöksentekoon. Ne sisältävät täydellisen kohteenkuvauksen sekä tarkasti perustellun arvon määrityksen.
Lisätietoa IVS-standardista löydät  Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry (SKAY) www.skay.fi

Auktorisoidun kiinteistönarvioijan tekemä arviokirja on puolueeton ja riippumaton, vahvan ammattitaidon omaavan arvioijan tekemä ja on paikallaan silloin, kun tarvitset erityisen painavaa sanaa omaisuutesi arvonmääritykseen. Erityisesti riitatilanteista tai tilanteissa, jossa haetaan korvausta aiheutuneesta vahingosta tai arvioidaan kohteen lunastushintaa.
Arvion käyttötarkoituksia ovat mm.

  • perunkirjoitusta, ositusta tai perinnönjakoa varten
  • määritys pesänjakoa varten
  • lahjoituksen arvonmääritys verotusta varten
  • arviointi kiinteistöriidan yhteydessä
  • asunnon/kiinteistön haitan arviointi
  • sukulaisluovutusta varten
  • arvon määritys tilinpäätökseen
     

Arviointi käsittää useita vaiheita.  Se alkaa toimeksiantosopimuksen laatimisella ja päättyy noin parin viikon päästä arviokirjan luovutukseen. Kohteella tehdään arviointikäynti, joka kestää kohteen laajuudesta riippuen muutamasta tunnista kokonaiseen päivään.

Arviokirja laaditaan käyttötarkoitukseen sopivaa arviointimenetelmää käyttämällä tai niitä yhdistelemällä. Arviokirjan tekijä määrittelee kanssasi soveltuvan arviomenetelmän. Yleisimmin käytettyjä menetelmiä ovat kauppa-, tuottoarvo ja kustannusarvomenetelmä.

Soita ja kysy lisää

Veikko Kustula
AKA – Auktorisoitu Kiinteistöarvioija
KHK – Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistöarvioija
LKV, YKV – Laillistettu ylempi kiinteistönvälittäjä
Julkinen kaupanvahvistaja
050 378 4886